29 november Endometriosföreningen medverkar vid kuratorsutbildning

Endometriosföreningen har för andra året i rad blivit inbjudna att medverka vid ett utbildningstillfälle som en del av hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Lunds universitet, där utbildningstillfället ska fokusera på patientens perspektiv.

  • Endometriosföreningen inleder med en kort föreläsning om endometrios.
  • Gruppdiskussion mellan 4 studenter och en endometriosdrabbad
  • Diskussion i helklass om vad man som kurator bör tänka på vid möte med endometriospatienter.