Debattartikel om endometrios

Kvinnor med endometrios behöver bättre vård

Trots att cirka 250 000 kvinnor i Sverige beräknas lida av den smärtsamma sjukdomen endometrios brister både omhändertagandet och vården av patienterna. Det finns stor variation i vårdutbudet mellan regionerna och det tar i genomsnitt åtta år innan patienten får sin diagnos.

Läs hela artikeln; https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kvinnor-med-endometrios-behover-battre-vard-29547