Deltagande i utvecklingsprojekt vid Endometrioscentrum i Malmö

”Visualisering för samtal kring sjukdomshantering vid endometrios”

Har du konstaterad endometrios med symtom som inverkar på det dagliga livet och en önskan
om att få samtala kring sjukdomshanteringen? Då finns det möjlighet att komma för en
kostnadsfri individuell fördjupning kring hur det är att leva med endometrios.
Tillsammans med endometriosteamets kontaktsjuksköterska används symboliska moln för att
strukturera och förtydliga det som känns exempelvis utmanande eller svårt. Syftet är att
reflektera kring sjukdomsupplevelsen med hjälp av molnen och utvärdera de pedagogiska
kommunikationsverktygen. Övningarna kan leda till att centrala frågeställningar ringas in
eller att nya ställningstagande och förhållningssätt till följderna av sjukdomen identifieras.

Efter intresseanmälan görs en screening för att se om du kan inkluderas i projektet. Samtalen
sker på KK i Malmö och ersättning för resekostnader utgår dessvärre inte.

Utvecklingsprojektet sker i samarbete med Region Kronoberg och docent Birgitta
Gunnarsson.

Välkomna att höra av er till Frida Gullberg MSc kontaktsjuksköterska vid
Endometrioscentrum Malmö SUS. Ni kan nå mig via e-post:
Frida.K.Gullberg@skane.se