En ny studie på akademiska sjukhuset ska minska sjukfrånvaron vid endometrios

I denna studie prövas mer aktiva rehabiliteringsinsatser för att fler kvinnor med endometrios ska komma tillbaka i arbete. Vi kan läsa i dom artiklar som har publicerats senaste dagarna att dagens rehabiliteringsstöd inte räcker, vilket vi redan visste. Många faller tillbaka i sjukskrivning igen efter en tid. Nu testas läkemedel i kombination med arbetsinriktad rehabilitering.

Kvinnorna lottas in i två olika grupper där ena gruppen får traditionell smärtbehandling och stöd av rehabiliteringskoordinator för att upprätta en plan för återgång i arbete. Den andra gruppen får, förutom detta, också handledning och träning i kommunikation och problemlösning på arbetsplatsen samt fysisk träning för att klara prioriterade arbetsuppgifter. Dessutom får arbetsgivaren utbildning för att kunna stödja långsiktig återgång i arbete.

Denna plan att innebär en mer aktiv, stödjande insats från rehabiliteringskoordinator och arbetsgivare med en tydlig plan med arbetsträning.

Bakom studien står Matts Olovsson, överläkare och forskare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet

Här kan du läsa mer om studien i dagspressen:

http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/pressreleases/minskad-sjukfraanvaro-vid-endometrios-fokus-foer-ny-patientstudie-paa-akademiska-2825636

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/minskad-sjukfranvaro-vid-endometrios-fokus-for-ny-patientstudie-pa-akademiska/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/studie-ska-minska-sjukfranvaro-vid-endometrios(här kan du se Emma som är aktiv i föreningen)

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-ska-minska-sjukskrivning-vid-endometrios/