En samhällsekonomisk 
sjukdom

Enligt en rapport ”Burden of illness in women with endometriosis” med dr. Matts Olovsson som huvudförfattare (Professor i obstetrik och gynekologi och överläkare på Endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala) kostar en patient med endometrios mellan 40 000 kr och 90 000 kr per person och år.

Cirka 50 000 kr är direkta vårdkostnader för bl. a. läkarbesök, mediciner, inläggningar och operationer. 40 000 kr är indirekta kostnader för ökad sjukfrånvaro och arbetsbortfall. I Sverige finns det ungefär 250 000 endometriosdrabbade och uppskattningsvis behöver 20% av dessa medicinsk och/eller kirurgisk behandling. För att visa hur mycket detta kostar samhället multiplicerar vi 40 000 individer med det ungefärliga totalbeloppet på 90 000 kr – summan blir 3,6 miljarder kr per år.

Endometrios är en sjukdom som inte bara drabbar individen rent fysiskt utan även slår mot hens, och samhällets, ekonomi.

Det satsas förhållandevis lite medel på forskning om endometrios. Det behövs mer kunskap om endometrios för snabbare diagnos och hur sjukdomen bäst ska behandlas. Bland annat behövs nya typer av behandlingar som är effektiva och ger färre biverkningar. Detta skulle leda till att fler endometriosdrabbade får bättre livskvalitet och kan bidra till samhällsekonomin

Källa: Bayer och Akademiska sjukhuset i Uppsala