Endometrioscentrum och endometriosteam

Den 5 oktober 2009 öppnades det första svenska endometrioscentret i Uppsala.

Endometrios kan vara en komplicerad sjukdom som även involverar andra aspekter än endast endometriosen, till exempel tarmar, psyke, urinblåsa, sjukgymnastik och smärthantering. För att endometriosdrabbade ska få den bästa möjliga vården kan det därför behövas många olika discipliner för att få adekvat vård.

Konceptet endometrioscentrum innebär att det finns tillgång till ett nätverk av kompetens som kan möta alla behov den endometriosdrabbade behöver.
I oktober 2009 öppnades Sveriges första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ledning av Dr. Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi. Idag finns det ännu ett endometrioscentrum på Karolinska Sjukhuset-Huddinge i Stockholm.

Då alla discipliner inte finns vid alla sjukhus i Sverige, har tanken om endometrioscentrum omarbetats till endometriosteam som samarbetar med andra vårddiscipliner som finns på respektive ort. Endometriosteamen kan konsultera och/eller remittera till endometrioscentra vid behov. Det finns redan endometriosteam i Sundsvall och Umeå och fler håller nu på att sättas upp på olika orter i Sverige bland annat i Eksjö (Småland).


Mer information: akademiska.se »