Myter & missförstånd

Det finns många myter och missförstånd om endometrios. Nedan har vi listat några.

“Menssmärtor är normalt”

Många som söker hjälp för menssmärtor upplever att de inte blir tagna på allvar och får höra att deras menssmärtor är ”normala”; ”är en del av att vara kvinna”; ”det är psykiskt betingat”; ”du har en för liten smärttolerans”. 

Många har smärtor under menstruationen, men smärtor som påverkar det dagliga livet är inte normalt. Varje individ med starka menssmärtor bör utredas för att hitta orsaken till smärtorna.

“Du är för ung för att ha endometrios”

Studier visar att 60-70% av endometriosdrabbade har haft problem med endometrios sedan de sena tonåren, ca 20-30% efter sin första menstruation.

“Hormonbehandlingar botar endometrios”

Det finns inget botemedel mot endometrios i dagsläget. Hormonbehandlingar undertrycker bara symtomen av endometrios. En del kan bli helt fria från endometriosrelaterade symtom i flera år efter en hormonbehandling, medan andra får tillbaka symtomen så fort de slutar med behandlingen.

“Graviditet botar endometrios”

I dagsläget finns det inget botemedel mot endometrios. En del endometriosdrabbade blir symtomfria under graviditeten, en del känner ingen förändring och en del blir till och med sämre under graviditeten. Samma sak gäller amning. Dessutom ska man inte bli gravid för att bota en sjukdom utan för att man vill ha barn.

“Endometrios är en orsak till infertilitet”

75% eller fler endometriosdrabbade får de antal barn de vill ha. Det kan ta lite längre tid och/eller behövas hjälp i form av till exempel IVF (in vitro fertilisering).

“Ta bort livmoder och äggstockar så blir du frisk”

Genom en hysterektomi försvinner menstruationen men inte nödvändigtvis endometriosen. Det är väldigt viktigt att all endometrios i buken avlägsnas vid en hysterektomi. Dessutom kan endometriosen leda till sammanväxningar och nervskador som kan fortsätta ge symtom.

“Som kvinna är det normalt att ha smärtsamma kramper vid mens”

Många har ont precis då mensen startar men ihållande och allvarlig smärta är ett tecken på att något är fel. Studier har visat att ca 70 % av patienter med kroniska smärtor i nedre delen av buken har endometrios.

“Endast äldre, vita karriärkvinnor får endometrios”

Endometrios drabbar alla oberoende av deras etniska ursprung, ekonomiska och sociala bakgrund.

“Endometrios kan förebyggas”

Idag vet man inte något sätt som kan förebygga uppkomsten av endometrios. En del läkare tror att det kan finnas ett visst skydd mot sjukdomen hos personer som får barn tidigt. En tidig diagnos och behandling som tar bort mensen kan förhindra/fördröja sjukdomens utveckling.
Det finns vissa bevis på att långa perioder av användning med p-piller leder till mindre benägenhet att utveckla endometrios.

“Endometrios går att bota”

Idag finns det inget botemedel mot endometrios. Det finns behandlingar som kan hålla sjukdomen under kontroll. Dessa kan göra dig mer eller mindre symtomfri under kortare eller längre perioder.
Därför är det viktigt att endometriosdrabbade får hjälp och stöd genom alla stadier i livet och inte blir hemskickade efter en sex månaders hormonbehandling med orden ”du är frisk nu”.