Myter & missförstånd

Det finns många myter och missförstånd om endometrios. Nedan har vi listat några.

”Menssmärtor är normalt”

Många som söker hjälp för menssmärtor upplever att de inte blir tagna på allvar och får höra att deras menssmärtor är ”normala”; ”är en del av att vara kvinna”; ”det är psykiskt betingat”; ”du har en för liten smärttolerans”.

Många har smärtor under menstruationen, men smärtor som påverkar det dagliga livet är inte normalt. Varje individ med starka menssmärtor bör utredas för att hitta orsaken till smärtorna.

”Du är för ung för att ha endometrios”

Drygt två tredjedelar av alla med endometriosdiagnos hade symtomdebut före 20 års ålder, ca 20–30% fick besvär redan efter sin första menstruation.

”Hormonbehandlingar botar endometrios”

Det finns inget botemedel mot endometrios i dagsläget. Hormonbehandlingar lugnar ner inflammationen och utvecklingen av sjukdomen och lindrar på så sätt symtomen men tar inte bort sjukdomen. En del kan bli helt fria från endometriosrelaterade symtom under hormonbehandling, och hos en del kan symtomen vara borta en längre tid även efter att en behandling avslutats, medan andra får tillbaka symtomen så fort de slutar med behandlingen.

”Graviditet botar endometrios”

I dagsläget finns det inget botemedel mot endometrios och graviditet botar inte endometrios. En del endometriosdrabbade blir symtomfria under graviditeten, en del känner ingen förändring och en del blir till och med sämre under graviditeten. Samma sak gäller amning.

”Endometrios gör att man inte kan få barn”

75% eller fler endometriosdrabbade får de antal barn de vill ha. Det kan ta lite längre tid och/eller behövas hjälp i form av till exempel IVF (in vitro fertilisering).

”Ta bort livmoder och äggstockar så blir du frisk”

Genom en hysterektomi (operation där man tar bort livmodern) försvinner menstruationen men inte nödvändigtvis endometriosen. Om man har kvar äggstockarna så aktiveras fortsatt den endometrios som finns kvar i kroppen. Vid en radikal operation opereras både livmoder och äggstockar bort och det är väldigt viktigt att all endometrios i buken samtidigt avlägsnas, denna operation kan vara en hjälp vid mycket svåra fall av endometrios. Efter operationen hamnar man i klimakteriet pga låga hormonnivåer. Eftersom svår endometrios ofta leder till både sammanväxningar och nervskador så kan man fortsätta ha symtom även efter en radikal operation.

”Som kvinna är det normalt att ha smärtsamma kramper vid mens”

Mensvärk som inte går över efter att man tagit vanliga receptfria läkemedel mot smärta (såsom Alvedon, Ipren och Naproxen/Pronaxen) och som hindrar personen från att gå i skola, arbeta eller delta i sina fritidsaktiviteter är inte normalt!

”Endast äldre, vita karriärkvinnor får endometrios”

Endometrios drabbar alla oberoende av deras etniska ursprung, ekonomiska och sociala bakgrund.

”Endometrios kan förebyggas”

Idag vet man inte något säkert sätt som kan förebygga uppkomsten av endometrios. Om man har en förälder med endometrios så rekommenderas att man påbörjar hormonell behandling som tar bort mensen (tex p-piller) så fort man får sin första mens. Detta för att minska risken för ”retrograd mens” och på så sätt minska risken för att endometrios ska uppstå. Vi vet att fler menstruationer och rikligare blödningsmängd ökar risken för endometrios. En tidig diagnos och behandling som tar bort mensen kan förhindra/fördröja sjukdomens utveckling. Det finns vissa bevis på att långa perioder av användning med p-piller leder till mindre benägenhet att utveckla endometrios.

”Endometrios går att bota”

Idag finns det inget botemedel mot endometrios. Men det finns behandlingar som kan hålla sjukdomen under kontroll. Dessa behandlingar kan göra dig mer eller mindre symtomfri under kortare eller längre perioder. Därför är det viktigt att endometriosdrabbade får hjälp och stöd genom alla stadier i livet.

Senast reviderad 2021-03