Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Nu är de nationella riktlinjerna för endometrios publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med endometrios.

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och ledning – Remissversion.

Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Socialstyrelsen har tagit fram förslag till vägledning om sjukskrivning (försäkringsmedicinskt beslutsstöd) vid endometrios. Beslutsstödet är publicerat i en remissversion.

Senast reviderad 2021-03