Information från Socialstyrelsen

Mycket mensvärk är inte ok och kan bero på endometrios.

I samband med att Socialstyrelsen publicerar remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid endometrios har vi tagit fram informationsmaterial för att öka kunskapen om sjukdomen både hos patienter och vårdpersonal. Informationsmaterialet hittar du på

Mycket mensvärk är inte ok- Socialstyrelsen

Socialstyrelsens information om endometrios