Utbildningsfilm från socialstyrelsen

Filmen är ca 5 min lång och riktar sig till dig som arbetar i vården. Den fokuserar på vikten av tidig upptäckt av endometrios.

Mycket mensvärk är inte ok och kan bero på endometrios. I samband med att Socialstyrelsen publicerar remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid endometrios har vi tagit fram informationsmaterial för att öka kunskapen om sjukdomen både hos patienter och vårdpersonal. Informationsmaterialet hittar du på socialstyrelsen.se/barnochfamilj/kvinnorshalsaochgraviditet/endometrios.