Vad är endometrios

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) sitter på andra platser än inuti livmodern, vanligaste platsen är i buken. Dessa endometriosceller tillväxer och orsakar inflammation inne i buken vilket i sin tur kan leda till buksmärtor, ärrbildning och sammanväxningar. Endometrieceller i grupp som tillvuxit utanför livmodern kallas för endmetrioshärd.

De vanligaste platserna där endometrios hittas är på bukhinnan (framförallt i området mellan livmoder och ändtarm och i området över urinblåsan framför livmodern), äggstockarna, äggledarna, utanpå livmodern, och på tarmarna. I sällsynta fall kan endometrios även hittas på andra ställen i kroppen till exempel i operationsärr och i lungorna.

Det finns även en typ av endometrios som växer inne i livmoderväggen och kallas för adenomyos.

Endometrios kan delas in i olika stadier, från mild endometrios med isolerade endometrioshärdar till svår endometrios och djupt infiltrerande endometrios med stora sammanhängande områden av endometrios och där andra organ till exempel tarmar och urinblåsa är påverkade. Genom denna klassificering kan kirurgen beskriva det hen ser vid en operation. Det är viktigt att komma ihåg att hur mycket symtom man har inte behöver hänga ihop med hur svår endometrios personen har vid tex en operation. Även mycket små endometrioshärdar kan ge svår smärta. Endometriosförändringar kan också vara svåra att upptäcka hos unga kvinnor då de kan ta flera år innan de tydligt syns.

Endometrios och klimakteriet

De allra flesta endometriosdrabbade blir bättre eller helt symtomfria efter klimakteriet. Förekomsten av bland annat sammanväxningar och nervskador kan påverka huruvida man blir helt symtomfri efter klimakteriet.

Hos ca 2–3 % kan symtomen kvarstå, återkomma eller till och med debutera i klimakteriet. Det sistnämnda fallet beror sannolikt på endometrios som funnits före klimakteriet och som nu fortsätter att växa långsamt.

Mediciner som innehåller östrogen, så kallad add-back terapi, för att motverka klimakteriesymtom kan stimulera endometriostillväxt efter klimakteriet. Risken är dock mycket liten men det är något som bör diskuteras med läkare. Oftast försvinner endometriossymtomen då add-back terapin avbryts.

Endometrios och cancer

Förhållandet mellan endometrios och cancer är ännu mycket oklart.

Studier har visat att det finns en viss ökad risk att utveckla äggstockscancer om man har endometrios på äggstockarna, dvs endometriom (ökar från 1 till 1,5 %) men det är ännu oklart om det är endometrios som leder till ökningen eller om de båda sjukdomstillstånden har vissa gemensamma faktorer.

Källor

Senast reviderad 2021-03