Vad är endometrios

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. Dessa endometriosceller börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken vilket i sin tur kan leda till buksmärtor, ärrvävnad och sammanväxningar. Med tiden kapslas endometrioscellerna in av kroppens försvarsmekanismer och det bildas endometrioshärdar eller cystor.

De vanligaste platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå livmodern, området mellan livmoder och ändtarm (så kallade uterosacralligamenten), urinblåsa, bukhinna och tarmar. I sällsynta fall kan endometrios även hittas på ställen i kroppen till exempel i lungorna.

Det finns även en typ av endometrios som växer inne i livmoderväggen och kallas då för adenomyos.

Endometrios kan delas in i olika stadier, från mild endometrios med isolerade endometrioshärdar till svår endometrios med stora sammanhängande sjok av endometrios och där andra organ till exempel tarmar och urinblåsa är påverkade. Genom denna klassificering kan kirurgen beskriva det han/hon ser vid en operation. Det är viktigt att komma ihåg att symtom inte behöver hänga ihop med hur svår endometrios personen har.

Endometrios och klimakteriet

De allra flesta endometriosdrabbade blir bättre eller helt symtomfria efter klimakteriet. Förekomsten av bland annat sammanväxningar och nervskador kan påverka huruvida man blir helt symtomfri efter klimakteriet.

Hos ca 2-3 % kan symtomen kvarstå, återkomma eller till och med debutera i klimakteriet. Det sistnämnda fallet beror sannolikt på endometrios som funnits före klimakteriet och som nu fortsätter att växa långsamt.

Exogent tillfört östrogen, så kallad add-back terapi, för att motverka klimakteriesymtom kan stimulera postmenopausal endometriosväxt. Risken är dock mycket liten men det är något som bör diskuteras med läkare. Oftast försvinner endometriossymtomen då add-back terapin avbryts.

Endometrios och cancer

Förhållandet mellan endometrios och cancer är ännu mycket oklart.

Studier har visat att det finns en viss ökad risk att utveckla äggstockscancer om man ovarialendometriom (ökar från 1 till 1.5%) men det är ännu oklart om det är endometrios som leder till ökningen eller om de båda sjukdomstillstånden har vissa gemensamma faktorer.

Studier har även indikerat att endometrios kan ge ett viss skydd mot vissa typer av cancer till exempel cervikal cancer.

Källor