Diagnos

Känner du att något är fel är det viktigt att du går till en läkare, helst en gynekolog, och får en noggrann undersökning samt diskuterar de symtom du har. Läkaren gör därefter en bedömning, och om endometrios misstänks bör du påbörja en behandling.

För att säkerställa en endometriosdiagnos bör en titthålsoperation (laparoskopi) göras, men det görs ofta endast om behandlingsförsök misslyckas eller om operationen måste göras av andra skäl. Endometrios kan också upptäckas vid en ultraljudsundersökning av en specialist, eller vid en speciell magnekameraundersökning.

Läkare kan tyvärr missta symtomen för vanlig menssmärta, UVI, IBS eller något annat. Känner du att du inte får rätt hjälp av läkaren, gå till en annan läkare. Det är inte ovanligt att personer med endometrios har fått uppsöka mellan två-fyra olika läkare innan de får rätt hjälp. Men de senaste åren har kunskapen om endometrios ökat både bland allmänheten och bland sjukvårdspersonal.

Källa: pixabay

Senast reviderad 2021-03