Endometriosis awareness month

Här är några av eventen som sker runt om på jorden: http://endometriosis.org/news/general/endometriosis-awareness-2019/

Vill du vara med och bidra till att öka kunskapen om endometrios?

En enkätstudie om endometrios genomförs just nu och dom behöver din hjälp. Vill du vara med och bidra till att öka kunskaperna om endometrios och hur sjukdomen påverkar drabbades liv på olika sätt?

Länk till enkäten: https://sunet.artologik.net/oru/studieendometrios