Endometriospatienters upplevelse av kommunikation i vården, hemma och på arbetsplatsen – en studie

Lider du av endometrios?
I en studie från Örebro universitet ska det undersökas hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet från sjukvården, anhöriga och arbetsplatsen.
För att delta i enkäten behöver du vara över 18 år och ha fått en endometriosdiagnos från sjukvården.

Enkäten beräknas ta ca 15-20 minuter att fylla i och du gör det via länken: https://sunet.artologik.net/oru/Survey/5423