Fertilitet och graviditet vid endometrios


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Föreläsare: Jynfiaf Francis
Bokningen öppnar för medlemmar den 20 mars och för alla den 24 mars.

 

Under Endometriosmånaden mars kommer vi hålla en föreläsning i veckan för att uppmärksamma endometrios och sprida kunskap om sjukdomen.
Som medlem har du förtur på bokning till samtliga föreläsningar.
Tre dagar före respektive föreläsning öppnas anmälan även för icke-medlemmar.
Föreläsningarna är kostnadsfria.
När bokningen öppnar får alla medlemmar en länk för att boka deltagande.
OBS Deltagarantalet är begränsat – har du bokat och får förhinder ber vi dig anmäla detta till louise@endometriosforeningen.com.