Möte med Tandvårds och Läkemedlesverket (TLV)


Evenemangsdetaljer


Två representanter för Endometriosföreningen, Sverige träffar TLV för att ta del av deras beslutsprocess och informera om hur det är att leva som endometriosdrabbad.