Primärvårdsstrategi endometrios


Evenemangsdetaljer


Närsjukvården i Stockholm har fått politikens uppdrag att ta fram en priimärvårdsstrategi för Stockholm. Endometriosföreningen, Stockholms län är inbjuden till ett dialogmöte.