Arkiv

Ny studie om upplevelser vid långvarig smärta

Att uppleva långvarig smärta innebär för många människor ett stort lidande. Dessutom är det inte ovanligt med upplevelse av stigmatisering hos personer med smärtproblematik. Människor med smärtbesvär har olika sätt att hantera besvären och många har svårt att finna en meningsfull vardag. En forskargrupp vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, vill undersöka huruvida hanterandet av… Läs mer »

Vill du berätta om din endometrios för hälso- och sjukvårdskuratorstudenter?

Endometriosföreningen  har blivit inbjudna att medverka vid ett utbildningstillfälle som en del av hälso-och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Lunds Universitet. Utbildningstillfället ska fokusera på patientens perspektiv. Utbildningstillfället är 7 december kl 13.15 -15.00 via zoom. Endometriosföreningen inleder med en kort föreläsning om sjukdomen. Efter det delas studenterna upp i mindre grupper. Varje grupp får träffa en person… Läs mer »

Malou efter 10, 4 oktober 2021

Måndag 4 oktober kommer Anna-Sofia Melin och Hulda Andersson att medverka i Malou efter 10, inslaget sänds ca 10,52.

Kallelse Extra Årsmöte Endometriosföreningen, Sverige

Tisdag 22 juni klockan 19.00 via Teams. Länk skickas till alla anmälda dagen före mötet. Agenda 1 Mötet öppnas, upprop och fastställande av röstlängd §2 Frågan om mötets behöriga utlysande §3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. §4 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, justerarna    är även rösträknare vid ev val… Läs mer »

Endometrios Måndag 26/4

Inslag med Anna-Sofia Melin hos Malou efter 10 kommer att visas Måndag 26/4 kl 10,28, hon kommer att prata om Endometrios.  

Min dolda smärta – en poddserie med Athena Afshari

Tisdagen den 2 mars släpps “Min dolda smärta” en poddserie som handlar om smärta som inte alltid syns på utsidan. Alltifrån från dolda och kroniska sjukdomar till psykisk ohälsa, rädsla, skada, förlust eller beroende. Programledare är Athena Afshari, första gäst artisten, låtskrivaren och författaren Linda Pira. Min dolda smärta är en poddserie som handlar om… Läs mer »

Vill du delta i en studie?

Du måste vara över 18 år för att delta. Studien kommer att genomföras med digitala intervjuer under februari 2021. Klicka på länken för mer information: Informationsbrev studie Alla frågor besvaras av Student Madeleine Back maba1903@student.miun.se 072–4413817

Medlemsförmån-Digital föreläsning med Anna-Sofia Melin- platser finns kvar

Endometriosföreningen bjuder in till en digital föreläsning 2020-12-14 kl 18,30-19,30 med Anna-Sofia Melin, Specialistläkare och ordförande i Endometrios-ARG Föreläsningen är endast för dig som är medlem i Endometriosföreningen och kommer att handla om Endometrios. För att anmäla dig loggar du in på Mina Sidor om länken inte funkar använd denna länk https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/loggain När du är inloggad så… Läs mer »