Lokalföreningar

Endometriosföreningen Sverige har tre lokalföreningar. En lokalförening samlar medlemmarna inom sitt område till olika aktiviteter och arbetar med information till bl a lokala politiker, sjukhus, press och skolor.

Endometriosföreningen, Stockholms län

Föreningen bildades i oktober 2003 och har sitt säte i Stockholm. Stadgar, verksamhetsberättelse och uppgifter om lokalstyrelsens ledamöter finns på medlemssidan.

Endometriosföreningen, Västra Götaland

Föreningen bildades i juni 2009 och har sitt säte i Göteborg. Stadgar, verksamhetsberättelse och uppgifter om lokalstyrelsens ledamöter finns på medlemssidan.

Endometriosföreningen, Region Skåne

Föreningen bildades i oktober 2012 och har sitt säte i Kristianstad. Stadgar, verksamhetsberättelse och uppgifter om lokalstyrelsens ledamöter finns på medlemssidan.


Föreningens stödpersoner

Endometriosföreningen, Sverige har stödpersoner över hela Sverige. Dom presenteras på medlemssidorna med deras erfarenheter, intresseområden och ev bostadsort och du väljer själv vem du vill kontakta. Vissa stödpersoner har även lokala träffar. Vill du bli stödperson? Kontakta info@endometriosforeningen.com.