Forskningsfond för endometrios

Endometriosföreningen har inlett ett samarbete med endometriosforskare i landet för att gemensamt bidra till ökad medvetenhet och information om endometrios. Vi har startat ett insamlingsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet för forskaren Kristina Gemzell Danielsson som är professor i obstetrik och gynekologi.

Endometriosföreningen har inlett ett samarbete med endometriosforskare i landet för att gemensamt bidra till ökad medvetenhet och information om endometrios. Vi har startat ett insamlingsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet för forskaren Kristina Gemzell Danielsson som är professor i obstetrik och gynekologi. När fonden blir större kan också andra endometriosforskare ansöka om pengar ifrån fonden. Även små bidrag kan göra underverk for en enskild doktorand!

Kristina forskar kring uppkomstmekanismer till endometrios, kopplingen till infertilitet och till ovarial och endometriecancer. Hon tittar framför allt på olika proteiner som sitter på omogna celler ifrån livmodern och endometrioshärdarna och undersöker vilka gener som uttrycks hos en kvinna med endometrios och friska. Det har visat sig att det finns en skillnad och hon hoppas därmed att kunna utveckla en helt ny typ av behandlingsmetod än den som finns idag. Kanske kan hon hitta en botande behandling?

Hon har också ett doktorandprojekt som gäller en relaterad sjukdom, adenomyos, där vi har ett samarbete med Mayo Clinics. Dom hoppas också på att starta en klinisk prövning av behandling av endometriosrelaterad smärta och en ny progesteronreceptormodulerare men det ligger i pipeline än så länge.

Här kan du läsa om Kristinas forskning http://ki.se/samverkan/endometrios-en-plagsam-sjukdom

Vill du vara med och bidra till forskningen?

Läs mer här: