Gyncancerdagen 2022

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen, lördag 2 april! Dagen som i år är helt digital, innehåller intressanta föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, precisionsmedicin, återfallsbehandling, ärftlighet och vi bjuder också in till spännande diskussioner om palliativ vård och ojämlik vård.

Sist men absolut inte minst kommer vi ha en högaktuell politikerdiskussion om palliativ vård och vi gästas då av; Lina Nordquist (L), Acko Ankarberg Johansson (KD), Anders W Jonsson (C), Margareta Fransson (MP), Karin Rågsjö (V), Camilla Waltersson Grönvall (M), Linda Lindberg (SD). Namn för (S) kommer.

Här kan du läsa mer om dagen och anmäla dig!

Har du frågor eller funderingar kontakta Alexandra Andersson på mejl alexandra@gyncancer.se eller telefon 0730449628.