Malmö: Har du nyligen diagnostiserats med endometrios och behöver veta mer om din sjukdom?

INTRESSEANMÄLAN

Grupputbildning om endometrios

Har du nyligen diagnostiserats med endometrios och behöver veta mer om din sjukdom?

Under hösten 2019 kommer endometrios-teamet hålla tre sammanhängande utbildningstillfällen för kvinnor som nyligen fått diagnosen endometrios. Samma grupp på ca 14 personer träffas vid tre tillfällen då olika medlemmar ur teamet informerar om endometrios, vad sjukdomen innebär och vilka behandlingsalternativ som kan vara aktuella. Med denna kunskap kan du vara mer delaktig i din vård och val av behandling. Träffarna ger dig också möjlighet att träffa andra i liknande situation och att komma med frågor till teamet. Grupputbildningen är på sjukhusområdet
i Malmö (lokal meddelas senare) och sker i samarbete med Patientforum.

TID OCH DATUM

klockan 15.00–17.30

Tisdag 8 oktober
Tisdag 22 oktober
Tisdag 29 oktober

MÅLGRUPP

Kvinnor som fått diagnos endometrios de senaste två åren

KOSTNADSFRITT

ANMÄLAN

senast den 1 oktober till:

Amy Andersson,
Patientforum/Sjukhusbiblioteket
amy.andersson@skane.se

Varmt välkomna!

Endometriosteamet i Malmö
VO kvinnosjukvård, SUS