Intervjustudie om om hur unga vuxna med endometrios upplevde sin kontakt med vården

Har du endometrios och fick dina första symtom redan som barn? 

Vi är två läkarstudenter på termin 5 i Lund och vi söker deltagare till en intervjustudie om hur unga vuxna med endometrios upplevde kontakten med vården när de var barn. Med denna studie vill vi bidra till att öka förståelsen för hur barn med endometrios blir bemötta i vården och vår förhoppning är att kunna beskriva potentiella förbättringsområden inom endometriosvården med fokus på patientgruppen barn. 

Vi söker dig som: 

– är mellan 18-25 år 

– har fått diagnosen endometrios 

– har sökt vård för endometriosrelaterade symptom innan du var 18 år 

Intervjuerna kommer äga rum nu i vår: preliminärt vecka 17-18. De kommer genomföras över videosamtal och ta 20-30 minuter. Intervjuerna kommer fokusera på deltagarnas upplevelse av kontakten med vården och alltså inte deras individuella hälsotillstånd. Alla som deltar i studien kommer avidentifieras och inga uppgifter om enskilda deltagares hälsotillstånd kommer användas i studien. 

För intresseanmälan och eventuella frågor var god kontakta vår handledare Tomas Kirkhorn: tomas.kirkhorn@med.lu.se

Ange ”Intervju” i meddelanderubriken för din intresseanmälan. 

Med vänliga hälsningar, 

Malin Welltén och Maria Bogg Ekwall 

Läkarprogrammet termin 5 

Lunds universitet