Kallelse Årsmöte 2023 Endometriosföreningen, Region Stockholm

Onsdagen 13 april kl 18.30 har Endometriosföreningen, Region Stockholm
årsmöte. Denna gång genomför vi ett fysiskt möte i centrala Stockholm.
Samling från 18.00 , vi bjuder på en lättare förtäring.
Uppgift om plats meddelas senare.

Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för
2022 och svarar på frågor. Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2023-2024.
Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med.
Under den punkten kommer vi också presentera våra tankar om framtida möten mm.
Vi söker medarbetare både till den lokala styrelsen och till våra olika arbetsgrupper.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos
föreningen senast 23 mars. Andra frågor är också välkomna. Skicka dessa till
ordförande Carola Bengtsson på info@endometriosforeningen.com
Vi hoppas på stort deltagande!

Dagordning för mötet är skickat till alla medlemmar i lokalföreningen.
Under punkt 20 föreslår styrelsen att vi genomför en stadgeändring.
Tiden för kallelse till årsmöte till senast tre veckor före årsmötet och sista dag för
motioner till två veckor före årsmötet.
Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att
mailas till dem som anmäler sig. Efter årsmötet, när dokumenten är
fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning)

Välkommen!
Styrelsen för Endometriosföreningen, Region Stockholm

Länken till evenemanget på nya Min Sida är
https://minsida.foreningshuset.se/endometriosforeningen/evenemang/6a3502ac-4f3b-4fad-9dfa-87ad1f957c92