Kallelse Årsmöte 2023 Endometriosföreningen, Sverige

Tisdag 28 mars 2023 kl 19.00 har Endometriosföreningen, Sverige årsmöte
via Teams.

Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för
2022 och svarar på frågor. Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2023 – 2024.
Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med. Under den punkten
kommer vi också presentera våra tankar om organisationen och våra
arbetsgrupper. Sättet att arbeta har förändrats under pandemin – några
rutiner med digitala möten mm har kommit för att stanna. Vi funderar på att
även erbjuda fysiska träffar om intresse finns.

Vi söker medarbetare både till våra lokala styrelser och de olika
arbetsgrupperna.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos
föreningen senast 7 mars. Andra frågor är också välkomna.
Skicka dessa till ordförande Christina Liffner på ordf@endometriosforeningen.com.
Christina besvarar även andra frågor kring årsmötet.

Vi hoppas på stort deltagande!

Mötet börjar 19.00. Vi öppnar det digitala rummet 18.45.
Länk till mötet skickas någon dag före mötet.

Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att
mailas till dem som anmäler sig. Efter årsmötet, när dokumenten är
fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning)

Välkommen!
Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige