Kallelse Årsmöte 2023 Endometriosföreningen, Västra Götaland

Måndag 17 april kl 18.30 har Endometriosföreningen, Västra Götaland årsmöte via Teams.
Länk för anmälan till mötet finns i slutet av kallelsen.
Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för
2022 och svarar på frågor.
Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2023-2024.
Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med.
Under den punkten kommer vi också presentera våra tankar om framtida möten mm.
Vi söker medarbetare både till den lokala styrelsen och till våra olika arbetsgrupper.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos
föreningen senast 27 mars. Andra frågor är också välkomna.
Skicka dessa till Christina på adressen ordf@endometriosforeningen.com.

Vi hoppas på stort deltagande!

Dagordning för mötet bifogas kallelsen. Under punkt 20 föreslår styrelsen att vi genomför en stadgeändring.
Tiden för kallelse till årsmöte till senast tre veckor före årsmötet och sista dag för motioner till två veckor före årsmötet.
Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att mailas till dem som anmäler sig.
Efter årsmötet, när dokumenten är fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning)

Välkommen!

Styrelsen för Endometriosföreningen, Västra Götaland.

Klicka här för att anmäla dig.