Läkartidningen publicerar SFOGS råd om endometrios

Läkartidningen publicerar SFOG-Råd om endometrios!

Anna-Sofia Melin kommenterar detta:

”Vi i Endometrios-ARG (Arbets och referensgrupp för endometrios inom SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi), dvs vår nationella arbetsgrupp för läkare och andra yrkesgrupper som jobbar för bättre endometriosvård, har äntligen fått vår artikel publicerad i Läkartidningen om vårt nya vårdprogram, SFOG-Råd, om endometrios!
Nu hoppas vi på ökad kunskap kring endometrios och mer jämlik vård i Sverige. ”

Här kan du läsa artikeln: Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios