Mitt besök hos vårdcentralen

Jag, som har passerat 50 år, haft endometrios länge (diagnos 1981) men har ej längre aktiv endometrios sökte min Vårdcentral för magsmärtor. Tyckte jag mer hör hemma på en Vårdcentral än hos en gynekolog. Magsmärta kan ju bero på många olika saker ej nödvändigtvis min endometrios.
Vid besöket tyckte jag nog att jag ändå borde informera läkaren om att jag har endometrios för att han ska kunna ta hänsyn till det när han gör sin bedömning. Tyvärr uppträder ”min” läkare nonchalant, säger bl a att mina besvär har nästan varje kvinna i min ålder.

”Du har väl ingen mens längre så det där med endometrios är väl inte så stora bekymmer längre…..”
Tror inte att jag behöver återge hela besöket för att man ska förstå att vår kontakt inte blev speciellt positiv. Jag skrev ett brev till chefen för Vårdcentralen angående den dåliga kunskapen om sjukdomen på vårdcentralsnivå. Hänvisade bl a till möjligheten att söka på nätet, via gynspecialister och endometriosföreningen.

Något jag uppmanar alla till att göra om man känner sig dåligt bemött och/eller behandlad. Man kan även gå vidare till Patientnämnden för att få hjälp. Patientnämnder finns i hela landet och är en oberoende instans för att lösa problem i kontakten mellan patient, anhöriga och vårdgivare oavsett huvudman. Man utreder vad som skett, föreslår lösningar och informerar. Patientnämnden utdömer inte skadestånd eller bestraffning.

Ps. Du når Patientnämnden via ditt landsting. Ann