Ny studie om upplevelser vid långvarig smärta

Att uppleva långvarig smärta innebär för många människor ett stort lidande. Dessutom är det inte ovanligt med upplevelse av stigmatisering hos personer med smärtproblematik. Människor med smärtbesvär har olika sätt att hantera besvären och många har svårt att finna en meningsfull vardag.

En forskargrupp vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, vill undersöka huruvida hanterandet av smärttillståndet och upplevelsen av stigma kan skilja sig åt mellan olika typer av långvariga smärttillstånd. En ökad förståelse för upplevelserna av stigma hos personer med långvarig smärta, kan hjälpa att bygga upp bättre stöd och psykologiska behandlingar för smärtproblematik.

Projektet syftar också till att testa formulär som har översatts från engelska till svenska så att dessa kan användas i den reguljära vården och forskning i Sverige.

Ansvarig forskare är Monica Buhrman, fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Övriga medverkande forskare är Lance McCracken, professor, Felicia Sundström, doktorand och psykolog, samt Amani Lavefjord, doktorand och leg psykolog

Den som vill läsa mer och anmäla sig till studien, kan följa denna länk: https://survey.uu.se/surveys/?s=34NLM7A7WN