Studie om kost och endometrios

Vill du besvara denna enkät och hjälpa Universitetet i Edinburgh?

Tryck här för att komma vidare till enkäten.

Vi hoppas att just du vill delta!
Vi är många som tror att kosten kan påverka hur vi mår.
Men det finns inga studier som bekräftar detta.
Därför är det värdefullt att så många som möjligt medverkar i denna studie.

Deadline för att svara är 2 september 2022

Har du frågor om studien, vänligen kontakta Christina på ordf@endometriosforeningen.com