Etikett: nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna

Nu efter lansering av de nationella riktilinjerna kanske ni undrar vad som händer? Arbetet fortsätter och Endometriosföreningen är inbjudna; Representanter från Endometriosföreningen deltog den 20-21 september i det fortsatta arbetet med de Nationella Riktlinjerna för Endometrios. Mötet handlade om högspecialiserad vård: anvacnerad kirurgi vid endometrios (http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/nuprovasnymodellfornationellhogspecialiseradvard).