Träffar i Kalmar?

Hej

Vi som jobbar för Endometriosföreningen har erfarenheten att träffar, samtal och diskussioner med andra endometriosdrabbade är mycket värdefulla.

Många säger att det är skönt att få träffa andra med samma sjukdom, diskutera och byta erfarenheter samt slippa förklara vad det är för något

Vi har en medlem i Kalmar som gärna vill sätta igång träffar i där.. Diskussioner, träff med inbjuden föreläsare, yogapass mfl aktiviteter finns bland idéerna. Endometriosföreningen stöttar med råd och bidrag till tex lokalhyra eller instruktör.

Är du intresserad?

Lämna namn och kontaktuppgifter till info@endometriosforeningen.com Tala gärna om vad du vill göra. Föreningen vb dina uppgifter till initiativtagaren i Kalmar.