Undersökning

Delta gärna i denna undersökning på engelska.

”Scientists at the University of Oxford, together with Endometriosis UK, are investigating the impact of the COVID-19 pandemic on those with endometriosis.”

Länk

Den finns tillgänglig ca 2 veckor.