Vill du delta i studie gällande att använda internet/sociala medier för informationssökning och/eller socialt stöd?

Har du endometrios och erfarenhet av att använda internet/sociala medier för informationssökning och/eller socialt stöd?

Endometriosföreningen delar denna information och har du frågor kring denna studie finns kontaktuppgifter på bilden, alla frågor hänvisas till ansvariga för studien.

Klicka på bilden nedan för mer information.

Endosisters 2020

Hälsningar Styrelsen Endometriosföreningen