Är du diagnosticerad med endometrios och har bäckenbottensmärta på grund av din sjukdom?

Universitetsstudent söker deltagare till enkätstudie.

Enkäten vänder sig till Dig över 18 år som är diagnosticerad med endometrios och som på grund av din sjukdom har smärta i bäckenbotten.

Enkäten är anonym, tar ca 5 minuter att fylla i och är helt frivillig att delta i.

Enkäten kommer ligga till grund för examensarbete vid Fysioterapeutprogrammet, Lunds Universitet.

 

För mer information och för att komma till enkäten klicka på länken nedan:

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/36406