Behandling

Det finns ännu inget botemedel för endometrios. Men det finns olika sätt att behandla och lindra symtomen.

Vilken typ eller kombination av behandlingar som fungerar bäst är individuellt och är något du alltid ska diskutera med läkaren.

I framtiden kan det finnas nya behandlingsformer för endometrios. Redan nu prövas nya läkemedel som är effektivare och skonsammare som behandling mot endometrios. Fråga läkaren om de bästa behandlingsalternativ som är aktuella just nu.

Smärtbehandling

En bra smärtbehandling är viktig för många endometriosdrabbade. Detta sker genom olika typer av värktabletter. En vanlig basmedicinering är paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil) och NSAID preparat (till exempel Ipren, Orudis, Voltaren eller Naproxen) kontinuerligt, i perioder eller vid behov. Morfinliknande preparat bör användas med viss försiktighet på grund av risken för tillvänjning.

Hormonell behandling

Endometrios måste ha östrogen för att kunna växa och genom att minska eller ta bort östrogen i kroppen kan sjukdomen lugnas ned. Detta kan ske med hjälp av olika hormonbehandlingar som alla innebär att menstruationsblödningarna helt upphör och att man inte har ägglossning. De vanligaste formerna av hormonbehandlingar är vanliga p-piller som tas utan uppehåll (det vill säga man har inga menstruationer) eller olika typer av progesteroner (d.v.s. gulkroppshormon. Kallas gestagen i p-piller). En annan typ av hormonbehandling sker med så kallade GnRH-analoger som leder till ett konstgjort klimakterium vilket ibland kan ha god effekt.

Vilken behandling som passar är individuellt och det är effektiviteten och biverkningar som styr var man hamnar.

Det är inte visat att en hormonbehandling är bättre än den andra. Behandlingen bör om möjligt fortgå till dess graviditet önskas eller att klimakteriet närmar sig.

Kirurgi

Om symtomen inte blir hanterliga med ovanstående behandlingar kan en operation bli nödvändig. Kirurgen går då in i buken, ofta genom en titthålsoperation (laparoskopi), för att kirurgiskt rensa undan endometrios och t.ex. ev. sammanväxningar. Att kirurgiskt avlägsna endometrios löser dock sällan problemen på sikt. Ibland kan det bli aktuellt att ta bort äggstockar och livmoder (hysterektomi) men det är ingen förstahandsåtgärd, allra helst då man är ung. En hysterektomi ger förbättring eller besvärsfrihet hos ungefär 80 %, var femte endometriosdrabbad blir inte bättre och i värsta fall sämre.

Komplementär behandling

Det finns även andra sätt att lindra de symtomen som endometrios ger.

Många med endometrios blir hjälpta av

  • Smärtlindring genom värme, till exempel varma vetekuddar eller värmedyna.
  • Smärtlindring med TENS: Transkutan elektrisk nervstimulering. En metod för smärtlindring som bygger på nervstimulering med svaga elektriska strömmar.
  • Smärtlindring med akupunktur.
  • Kostomläggning: många endometriosdrabbade har märkt att viss kost gör att symtomen blir värre. Det kan därför vara att värt att lägga om kosten. Ett bra sätt är att föra en matdagbok och utesluta livsmedelprodukter som gör att smärtorna/symtomen ökar.
  • Träning: Fysisk aktivitet är bra för alla människor då kropp och psyke blir starkare. Dessutom kan fysisk aktivitet leda till smärtlindring och vara ett bra verktyg för att hantera sjukdomen. Ett tips är att prova olika typer av träning och hitta de former som fungerar bäst.
  • Avslappningsövningar, kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness hjälper många att hantera sin smärta.