Behandling

Det finns ännu inget botemedel för endometrios. Men det finns olika sätt att behandla och lindra symtomen.

Vilken typ eller kombination av behandlingar som fungerar bäst är individuellt och är något du alltid ska diskutera med läkaren.

I framtiden kan det finnas nya behandlingsformer för endometrios. Redan nu prövas nya läkemedel som är effektivare och skonsammare som behandling mot endometrios. Fråga läkaren om de bästa behandlingsalternativ som är aktuella just nu.

Hormonell behandling

Endometrios tillväxer med hjälp av östrogen och genom att minska eller ta bort östrogen i kroppen kan sjukdomen lugnas ned. Detta kan ske med hjälp av olika hormonbehandlingar som alla innebär att menstruationsblödningarna helt upphör och att man inte har ägglossning. De vanligaste formerna av hormonbehandlingar är vanliga p-piller som tas utan uppehåll (det vill säga man har inga menstruationer) eller olika typer av progesteron (d.v.s. gulkroppshormon eller gestagen). En annan typ av hormonbehandling sker med så kallade GnRH-analoger som leder till ett konstgjort klimakterium där äggstockarnas egen produktion av hormoner sänks kraftigt, vilket kan ha mycket god effekt på sjukdomen.

Vilken behandling som passar är individuellt och det är effektiviteten och biverkningar som styr vilken behandling som fungerar bäst. Olika typer av behandling kan också fungera olika bra under olika perioder av livet.

Behandlingen bör om möjligt fortgå till dess graviditet önskas mellan ev graviditeter och fram till klimakteriet.

 

Smärtstillande behandling med läkemedel

En bra smärtbehandling är viktig för många endometriosdrabbade. Detta kan ske genom olika typer av värktabletter. En vanlig basmedicinering är paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil) och NSAID preparat (till exempel Ipren, Orudis eller Naproxen). Dessa mediciner kan behövas tas kontinuerligt, i perioder eller vid behov. Morfinliknande preparat bör användas med försiktighet på grund av risken för tillvänjning

Kirurgi

Om symtomen inte blir hanterliga med ovanstående behandlingar kan en operation bli nödvändig. Kirurgen går då in i buken, ofta genom en titthålsoperation (laparoskopi), för att kirurgiskt ta bort endometrios och ev. sammanväxningar. Att kirurgiskt avlägsna endometrios löser dock sällan problemen på sikt då hormonell behandling alltid behövs efter operationen för att endometriosen inte ska komma tillbaka. Ibland kan det bli aktuellt att ta bort äggstockar och livmoder (hysterektomi) men det är ingen förstahandsåtgärd, allra helst då man är ung. En hysterektomi ger förbättring eller besvärsfrihet hos ungefär 80 %, var femte endometriosdrabbad blir inte bättre och i värsta fall sämre efter operationen.

Fysioterapi (sjukgymnastik) och träning.

Det är vanligt med sämre kroppshållning och spänd muskulatur i bäckenbotten efter många år med buksmärta, vilket sekundärt medför muskelsmärta i rygg, bäckenbotten och bukvägg. En sjukgymnast med kunskap om bäckensmärta och/eller endometrios kan vara till stor hjälp. Fysisk träning aktiverar också smärthämmande system med ökad frisättning av endorfiner. Man måste inte träna hårt för att bli hjälpt av träning då även lugnare träning kan ha samma effekt, man kan behöva pröva sig fram för att hitta vad man mår bäst av.

Komplementär behandling

Det finns även andra sätt att lindra de symtomen som endometrios ger.

• Smärtlindring genom värme, till exempel varma vetekuddar eller värmedyna.
• Smärtlindring med TENS: Transkutan elektrisk nervstimulering. En metod för smärtlindring som bygger på nervstimulering med svaga elektriska strömmar.
• Smärtlindring med akupunktur.
• Kostomläggning: många endometriosdrabbade har märkt att viss kost gör att symtomen blir värre. Det kan därför vara att värt att lägga om kosten. Ett bra sätt är att föra en matdagbok och utesluta livsmedelsprodukter som gör att smärtorna/symtomen ökar.
• Vid tarmbesvär kan tarmreglerande läkemedel lindra.
• Avslappningsövningar, stödsamtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness hjälper många att hantera sin smärta

Senast reviderad 2021-03