Endometriosföreningen, Sverige

Endometriosföreningen, Sverige Org.nr 802413-0075 är en ideell patientförening för endometriosdrabbade

Endometriosföreningen, Sverige bildades i november 1989. Det är en ideell patient- och handikappförening med säte i Stockholm med syfte att stötta personer med sjukdomen endometrios, informera om sjukdomen samt arbeta för att påverka politiker och beslutsfattare inom sjukvården för att förbättra villkoren för dem som lider av endometrios och deras närstående.Mer information finns under rubrikerna Stadgar, Verksamhetsberättelse, Våra krav och Historik.

Endometriosföreningen samarbetar med olika internationella endometriosföreningar, andra patientföreningar, specialistläkare och andra organisationer (se ”samarbeten”)

Vill du skänka en gåva till Endometriosföreningen eller endometriosforskning?

Läs mer här:

Vill du bli medlem? Läs mer här

källa: pixabay