Filmen om endometrios

Endometriosföreningen har med stöd av Allmänna Arvsfonden producerat en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios. I filmen berättar kvinnor om sin sjukdom.

Filmen om endometrios: Filmen är producerad av Fireturtle Productions AB för Endometriosföreningen Sverige med stöd från Allmänna Arvsfonden, filmen spelades in 2013/14

Under åren som gått sedan filmen släpptes kan vi konstatera att fler och fler vet vad endometrios är. Vad gäller forskningen går det framåt men alldeles för sakta.

Det tar fortfarande alldeles för lång tid att få en diagnos, det är fortfarande svårt i kontakter med vården även om det sakta blir bättre. Det ställs högre krav på vårdgivare och deras kunskap om endometrios.

Från starten arbetade Endometriosföreningen mest med kamratstöd och information till medlemmar och deras anhöriga. Det är fortfarande grunden i verksamheten, men idag arbetar vi också bredare med information till allmänheten, vårdgivare, beslutsfattare och politiker. Allt för att underlätta och ge ökad livskvalitet för endometriosdrabbade och för att medverka till tidigare diagnos, individanpassad behandling och ett respektfullt bemötande.

Ett av de krav som endometriosföreningen arbetat mycket med sedan 2000 är nationella riktlinjer, vilket blev verklighet 2019, dessa finns att läsa på Socialstyrelsen hemsida (https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/endometrios/).

De nationella riktlinjerna riktar sig främst mot beslutsfattare och professionen och nu pågår arbetet med att riktlinjerna implementeras. Parallellt med detta har SFOG tagit fram råd för endometrios och något som vi jobbar mot är att det ska mynna ut i ett nationellt vårdprogram.

Sedan filmen producerades har det hänt saker men det finns mycket kvar att göra och filmen är än idag aktuell på många punkter.

Filmen finns textad på svenska, engelska, spanska, arabiska och somaliska, se nedan. Speltiden är 27 min.

”Detta är en varm och kunskapssökande film som berör. En dörröppnare till sjukdomen endometrios.”

Obs! Filmen gäller endast för privat bruk. För skolor och institutionell visning, kontakta anders@fireturtle.se.


Filmen kompletteras av tre specialistfilmer samt två filmer om föreningen:

Mer information om filmen

”Endometrios – vanligare än diabetes och cancer.”

”Det finns ingen riktig kunskap om sjukdomen.”

”För mig tog det 14 år utan behandling.”

I denna film möter vi några unga kvinnor med Endometrios – en kronisk inflammatorisk sjukdom som är vanlig hos personer födda med livmoder. Endometrios är en okänd sjukdom för de flesta, trots att så många som 10-15% av alla personer med livmoder har Endometrios. Av dessa är minst 10% tonåringar. Endometriosdrabbade som söker vård möts ofta av misstro, men ge inte upp. Det finns hopp och det går att hantera sjukdomen!

Detta är en varm och kunskapssökande film som berör. En dörröppnare till sjukdomen Endometrios.

Filmen är producerad av Fireturtle Productions AB för Endometriosföreningen Sverige med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Kontakt: info@endometriosforeningen.com

Regi, foto & klipp: Mats Jonstam
Research & intervju: Wirström
Producent: Anders Bohman
Grafisk form & logotyp: Mattias Lundin

Engelsk informationstext till filmen

Information pamphlet – The Endometriosis movie