Bli medlem

Som medlem får du kontakt med andra som är i en liknande situation som du. Vi har medlems- och anhörigträffar runt om i landet, vi diskuterar i våra olika Facebookgrupper samt anordnar föreläsningar med endometriosspecialister.

Som medlem får du

  • Utskick av informationsbrev
  • Träffa andra i liknande situation
  • Tillgång till våra stängda Facebook-grupper
  • Rabatter och andra medlemsförmåner

Medlemsavgifter

Endometriosmedlem 250 kr
Ungdomsmedlem (under 26 år) 100 kr
Familjemedlemsskap (endometriosdrabbad med familj boende på samma adress) 300 kr
Stödmedlemsskap 100 kr

Om medlemsavgift betalas under fjärde kvartalet (dvs 1 oktober eller senare) gäller medlemskapet även kommande år.

Vill du lämna ett bidrag till Endometriosföreningen, Sveriges verksamhet?
PG 75 49 66-0 alt BG 5444-4310

Anmäl dig som medlem nu!

När vi har registrerat din anmälan får du faktura, informationsmaterial och uppgift om lösenord till medlemssidorna på vår hemsida.

Anmäl dig här

(Föreningshuset öppnas i nytt fönster)

Har du problem att anmäla dig? Kontakta medlem@endometriosforeningen.com eller ring 08-121 513 18 (08.30 – 12.00).
Då får du tala med Föreningshuset som sköter vårt medlemsregister.

Vill du ge bort ett medlemsskap?

Då ber vi dig mejla till medlem@foreningshuset.se
Ange namn och adress samt e-postadress för den nya medlemmen samt namn och adress dit avin ska skickas, glöm inte att ange att det är för endometriosföreningen som medlemsskapet gäller..

Endometriosföreningens integritetspolicy

Endometriosföreningen, Sverige (Org. nr 802413-0075), c/o Föreningshuset Sedab AB, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna.
Du kan kontakta oss info@endometriosforeningen.com.
Personuppgifter används till vårt kundregister, kontaktuppgifter på hemsida samt informationsbrev till våra medlemmar. Namn, efternamn, födelsedata, adress, telefonnummer samt e-post sparas i vårt register. Inaktiva samt uppsagda medlemmars uppgifter raderas efter 12 månader. Personuppgifterna behandlas med respekt och delas inte utanför föreningen.
Föreningshuset Sebab AB hjälper oss med medlemsregistret och där har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats.
Vill du inte längre ha medlemsutskick via e-post kan du skicka ett meddelande till medlem@endometriosforeningen.com.