Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial om endometrios som du kan skriva ut och ge till till exempel arbetsgivare, vänner och familj samt material inför läkarbesök. Du hittar du även våra informationsbroschyrer. Om du vill ha broschyrer skickade, vänligen kontakta info@endometriosforeningen.com

Informationsmaterial

Informationsbroschyrer

Underlag inför läkarbesök

Annan information