Du är inte ensam

Cirka 10 % födda med en livmoder världen över har endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige, varav minst 10 % är tonåringar.

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.

Som medlem får du kontakt med andra som är i liknande situation som du. Vi har medlemsträffar runt om i landet och för diskussioner i våra Facebookgrupper.

Filmen om endometrios

Vi har med stöd av Allmänna Arvsfonden producerat en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios. I filmen berättar kvinnor om sin sjukdom.
Se filmen

Bidra till endometriosföreningen eller till forskning

Bidra till föreningen genom att köpa vårt gula band eller endometriosblomma alternativt bidra till forskningen om endometrios
Läs mer

Samtalsgrupp i Göteborg

Inbjudan om samtalsgrupp om Endometrios och menssmärtor
Läs mer

Onlineföreläsning om Lust

Onlineföreläsning tisdag 2 juni kl 11.30
Digital föreläsning- Lust till mer lust JA tack men hur