Du är inte ensam

Cirka 10 % födda med en livmoder världen över har endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige, varav minst 10 % är tonåringar.

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.

Som medlem får du kontakt med andra som är i liknande situation som du. Vi har medlemsträffar runt om i landet och för diskussioner i våra Facebookgrupper.

Filmen om endometrios

Vi har med stöd av Allmänna Arvsfonden producerat en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios. I filmen berättar kvinnor om sin sjukdom.
Se filmen

Bidra till endometriosforskning

Pengarna går direkt till forskning om endometrios i ett samarbete med Karolinska Institutet
Läs mer

Gula bandet & Endometriosblomman

Genom att beställa vårt gula band eller vår fina endometriosblomma stödjer du föreningens arbete.
Läs mer

Konst och design om endometrios

Spara datumet 14 mars! Hulda Andersson pratar om sin bok samt årsmöte i Stockholm (för Stockholm samt Sverigeföreningen)