Du är inte ensam

Cirka 10 % födda med en livmoder världen över har endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige, varav minst 10 % är tonåringar.

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.

Som medlem får du kontakt med andra som är i liknande situation som du. Vi har medlemsträffar runt om i landet och för diskussioner i våra Facebookgrupper.

Film om endometrios

Vi har med stöd av Allmänna Arvsfonden producerat en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios. I filmen berättar kvinnor om sin sjukdom.
Se filmen

Bidra till endometriosföreningen eller till forskning

Bidra till föreningen genom att köpa vårt gula band eller endometriosblomma alternativt bidra till forskningen om endometrios
Läs mer

Filmen om Endometrios

Filmen är producerad av Fireturtle Productions AB för Endometriosföreningen Sverige med stöd från Allmänna Arvsfonden, filmen spelades in 2013/14. Sedan filmen producerades har det hänt saker men det finns mycket kvar att göra och filmen är än idag aktuell på många punkter.
Läs mer

Vill du hålla en onlineföreläsning?

I juni hölls en onlineföreläsning om lust. Under hösten kommer fler föreläsningar. Vill du hålla en föreläsning online under hösten för våra medlemmar? Kontakta oss!
Maila oss