Du är inte ensam

Cirka 10 % födda med en livmoder världen över har Endometrios. Det motsvarar ungefär 250 000 personer i Sverige, varav minst 10 % är tonåringar.

Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med Endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.