Endometriosföreningen kräver

Ökad kunskap inom vården

 • Huvudmän inom primärvård, ungdomsmottagningar och skolläkare behöver säkerställa rutiner så att alla kvinnor som söker vård tidigt kan få en korrekt diagnos och behandling.
 • Endometrios behöver tydligare lyftas fram i utbildningen av vårdpersonal.

Ökad kvalitet och rättvis behandling

 • Socialstyrelsen bör utveckla nationella riktlinjer för behandling av endometrios.
 • Alla landsting bör ha regionala behandlingsprogram för endometrios.
 • Alla kvinnokliniker bör ha tydliga riktlinjer om hur endometrios ska diagnostiseras, behandlas och remitteras.
 • Endometrios bör klassas som en folksjukdom.

Ökad kapacitet inom vården

 • Det behövs fler endometrioscentrum i Sverige.
 • Personalstyrkan på de centrum som finns behöver ökas.

Rättvist ekonomiskt stöd till kvinnor med endometrios

 • Kvinnor med endometrios ska inte behöva betala för sina läkemedel själva.
 • Kvinnor som på grund av sin sjukdom inte kan arbeta heltid bör kunna bli sjukskrivna på deltid och få ersättning från Försäkringskassan.
 • Kvinnor som på grund av sin sjukdom inte kan studera på heltid bör ges möjligheten att få läsa in gymnasiet på deltid samt studera deltid på universitet eller högskola.

Forskning

 • Vi kräver att mer resurser ges till forskning om endometrios
 • för att förstå orsaken till varför vissa kvinnor drabbas av sjukdomen
 • för att ta fram läkemedel som hjälper utan svåra biverkningar.

Ladda ner våra krav som pdf »