Endometriosföreningen kräver

Ökad kunskap inom vården

 • Huvudmän inom primärvård, ungdomsmottagningar och skolläkare behöver
  säkerställa rutiner för tidig misstanke om endometrios och uppföljning av detta.
 • Endometrios ska ingå i utbildningen av all vårdpersonal.

Ökad kvalitet och jämlik vård

 • De nationella riktlinjerna för endometrios ska implementeras i hela landet.
 • Det nationella vårdprogrammet för endometrios framtaget av SFOG ska följas i hela landet.
 • Patienter i behov av högspecialiserad kirurgi ska remitteras till ett av Socialstyrelsen godkänt centrum.

Ökad kapacitet inom vården

 • Endometriosteam ska finnas inom varje landsting.

Rättvist ekonomiskt stöd till kvinnor med endometrios

 • Endometriospatienter ska inte behöva betala sina läkemedel själva.
 • Endometriospatienter som inte kan arbeta heltid bör kunna bli sjukskrivna på deltid och få ersättning från Försäkringskassan.
 • Endometriospatienter som inte kan studera på heltid bör ges möjligheter att studera på  halvfart/deltid.

Forskning

 • Forskning rörande endometrios måste få mer resurser
  • För att förstå orsaken till endometrios
  • För att utveckla läkemedel som ger färre biverkningar

Ladda ner våra krav som pdf