Årsmöte 2024 Endometriosföreningen Sverige

Kallelse Årsmöte 2024 Endometriosföreningen, Sverige
Torsdag 4 april 2024 klockan 18.30 genomförs Endometriosföreningen, Sverige årsmöte via Teams.
Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för 2023 och svarar på frågor.

Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2024 – 2025.
Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med.
Vi söker medarbetare både till våra lokala styrelser och de olika arbetsgrupperna.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos föreningen senast 14 mars.
Andra frågor är också välkomna.
Skicka dessa till ordförande Christina Liffner på ordf@endometriosforeningen.com.

Vi hoppas på stort deltagande!

Mötet börjar 18.30 vi öppnar det digitala rummet 18.15.
Länk till mötet skickas någon dag före mötet.

Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att mailas till dem som anmäler sig.
Efter årsmötet, när dokumenten är fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning)

Välkommen!
Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige