Årsmöte Endometriosföreningen Sverige

Tisdag 26 april kl 19.00 har Endometriosföreningen, Sverige årsmöte via Teams.

Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för 2021 och svarar på frågor.

Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2022/2023. Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med. Under den punkten kommer vi också presentera våra tankar om organisationen och våra arbetsgrupper. Sättet att arbeta har förändrats under pandemin – några rutiner med digitala möten mm har kommit för att stanna.

Vi söker medarbetare både till våra lokala styrelser och de olika arbetsgrupperna.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos föreningen senast 5 april.
Andra frågor är också välkomna. Skicka dessa till ordförande Christina Liffner på ordf@endometriosforeningen.com

Vi hoppas på stort deltagande!

Mötet börjar 19.00 och vi öppnar det digitala rummet 18.45. Länk till mötet skickas någon dag före mötet.

Dagordning för mötet har skickats ut via mail.

Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att mailas till dem som anmäler sig.
Efter årsmötet, när dokumenten är fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning).

Anmälan via Min Sida  https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/loggain                                                

Har du problem med inlogging; kontakta kansliet på Föreningshuset medlem@endomentriosforeningen.se

eller 08-121 513 18 (telefontid 08.30 – 12.00)

Välkommen!

Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige