Bildstöd på olika språk

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har i samarbete med närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland och Region Östergötland skapat bildstöd om bl a endometrios på olika språk. 

Bildstöden är ett komplement vid information och samtal med patienter runt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kan användas som stöd inom samtliga delar av hälso- och sjukvården.

Här är en länk till dom olika bildstöden: https://kom-hit.se/flykting/verksamheter-och-bildstod/srhr-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/?fbclid=IwAR0sVladiR_gpMuqKh0fenzQK8v4J5f03Boj_ajbYvo-1aRAeQrb__KDtug

Dom olika språken är Albanska, Arabiska,  Bosniska/kroatiska/serbiska, Dari, Kurmanji, Pashto, Persiska, Somaliska, Sorani, Svenska och Tigrinja.