En klagans väg – information om patientförsäkring

Om du drabbats av en skada i samband med hälso-,  sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.
För dig som vårdats inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf.
Du som är patient är automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

Tisdagen 9 april kl 18.30 – 20.00 informerar Malin Tapper från Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) oss om hur bedömning och utredning av anmälningar som kommer in till Löf görs.

Du kan få ersättning för:

  • skador som inträffat i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård
  • skador som varit möjliga att undvika
  • skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning
  • skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion
  • vissa olycksfallsskador
  • skador som orsakats av felmedicinering

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade, oavsett om man är medlem i endometriosföreningen eller inte.
Malin kommer inte ha möjlighet att svara på individuella frågor eller ge rådgivning utifrån någons specifika situation.

Föreläsningen sker online via Teams.

Bokningen stänger den 7/4.

Länk till föreläsningen skickas via mail dagen innan föreläsningen, 8/4.

Skulle du få förhinder är det viktigt att du avbokar din plats via Min sida, alternativt skickar ett mail till hanna@endometriosforeningen.com

Välkommen!

Länk till anmälan