Endometriosfilmer på youtube

Endometriosföreningen presenterar med hjälp av filmaren Mats Jonstam och producenten Anders Bohman nya kortfilmer om Endometrios.

REBECA berättar vad som hänt i hennes liv i både med- och motgång sedan hon filmades 2014.
SKOLSKÖTERSKAN Sanna berättar om vad skolan kan göra för att ge elever med endometrios stöd.
ANNA-SOFIA berättar om vad endometrios är och vart du kan vända dig för att få hjälp.
FRIDA berättar hur en kontaktsjuksköterska kan hjälpa dig med endometrios och om hjälpmedel i vardagen.
EMMA, MÅNS och MATTS informerar om forskningen om Endometrios.

Samtliga filmer finns med svensk och engelsk text.
Du hittar filmerna här:
 https://www.youtube.com/@endometriosforeningen.

Tidigare filmer som också finns på Youtube:
Endometriosföreningen tog 2014 fram en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios.
I filmen som är 27 minuter får vi följa några kvinnor som är drabbade av sjukdomen.
Filmen finns med svensk, arabisk, engelsk, somalisk och spansk text.
Filmen kompletteras av tre korta filmer med specialistläkare och två om föreningens arbete:
 Hur ställer man diagnos? Matts Olovsson, professor
 Vitrifikation Greta Edelstam, docent och överläkare
 Om att bli gravid Margita Gustafsson, överläkare
 Om Endometriosföreningen Nina, ordförande, Västra Götaland
 Föreningens tre ben Christina Liffner, ordförande

Regi, foto och klipp Mats Jonstam.
Producent Anders Bohman.
Filmerna som är producerade 2014 har finansierats med stöd från Allmänna Arvsfonden