Vård- och omsorgsanalys fokusgrupp


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Fokusgruppsmöte för att ta reda på vad kvinnor som är gravida eller har fött barn tycker är viktiga kvalitetsområden i vården innan, under samt efter graviditet och förlossning.