Forskningsstudie i Göteborg söker deltagare med långvarig smärta till workshop att utveckla verktyg

Hej,

Jag är sjuksköterska med doktorsexamen, knuten till Smärtcentrum Östra sjukhuset, Göteborg, samt Gothenburg Pain Lab och jag leder studien: Hållbar e-hälsa: verktyg för att stödja personcentrerad vård vid långvarig smärta (My Pain Survey – for Support and Partnership (PAS-SAP)). Syftet med projektet är att utveckla digitala och/eller analoga verktyg som stödjer personcentrerad vård och patientens deltagande i behandlingen av långvarig smärta genom en medskapande process, en så kallad ”erfarenhetsbaserad co-design”. Erfarenhetsbaserad co-design är en metod som gör det möjligt att utnyttja patienternas och personalens erfarenheter för att förbättra vården, öka patienttillfredsställelsen och förbättra patientsäkerheten. I grund och botten handlar projektet om att göra det möjligt för människor med långvarig smärta att hantera sin smärta bättre i vardagen och underlätta samtal med vårdgivaren, på ett sätt som passar dem. Vissa människor föredrar digitala verktyg, andra föredrar att använda papper och penna för att få insikt in mönster eller hålla reda på sin smärta. Vi vill skapa verktyg som passar olika preferenser.

Vi söker nu personer i Göteborgsområdet som lever med långvarig smärta och som vill delta i workshops för att utveckla verktyg tillsammans med vårdpersonal.

Deltagandet är flexibelt, man kan delta i en eller flera workshops, varje workshop tar omkring 90 minuter.  Cirka 5 Workshops kommer genomföras mellan augusti 2023 och januari 2024.

Projektet har fått etiskt godkännande (Dnr 2022-03452-01)

Länk till vår projektwebbplats:  https://gothenburgpainlab.com/pas-sap/.

Med vänliga hälsningar

Birgit Heckemann, RN, PhD

Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg & R&D coordinator

Department of Anesthesia, Surgery and Intensive Care

Sahlgrenska University Hospital/Östra

Gothenburg, Sweden