Frida Gullberg håller en föreläsning torsdagen 21 september 18.30 – 20.00 

Frida är kontaktsjuksköterska vid Endometrioscentrum i Malmö. Vid föreläsningen den 21 september berättar hon om sitt utvecklingsprojekt för strukturerat och kreativt lärande, om hur det dagliga livet kan fungera trots endometrios.

Denna föreläsning är öppen för alla intresserade.