Intervjustudie om maktrelationen mellan den svenska hälso- och sjukvården och endometriospatienter

Förfrågan om att delta i en intervjustudie om maktrelationen mellan den svenska hälso- och
sjukvården och endometriospatienter.

Syftet med studien är att ur ett patientperspektiv undersöka maktrelation mellan den svenska
hälso- och sjukvården och endometriospatienter. Studien är ett examensarbete på avancerad
nivå inom genusvetenskap och är en del av utbildningen Gendering Practices vid Göteborgs
Universitet, men deltagare från hela Sverige välkomnas genom digitala intervjualternativ.
Studien vänder sig till dig som har en endometriosdiagnos, saknar diagnos men är under
utredning eller att det finns misstanke om endometrios.

Läs mer här: Intervjuförfrågan